KRS:

 

 

Sprawozdawczość finansowa za 2010r:

- CIT - 8
- CIT - 8/0
- CIT - D
- FOZ BILANS  za 2010R
- FOZ INFORMACJA DODATKOWA za 2010r
- FOZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2010r


 

Sprawozdawczość finansowa za 2011r:

 

 

Sprawozdawczość finansowa za 2012r:

 

 

Korekta Sprawozdania ze zbiórki publicznej prowadzonej w okresie 01.V.2012 do 01.V.2013 :

 

 

Sprawozdawczość finansowa za 2013r:

 

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2013r:

 

 

SOF-5 Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2015r.

 

 

Rozliczenie 1% OPP za 2018r.