O Ś WI A D C Z E N I E

-------------------------------------------


Oświadczam, że w dniu 31 lipca 2010r w godz. wieczornych tj o godz. 21,00 ? w czasie spaceru z psem Oskarem , zwierzę zostało zaatakowane przez agresywnego psa.


Do zdarzenia doszło na ul. Krzywej w Chorzowie .

WSKUTEK ATAKU PIES OSKAR DOZNAŁ CIĘŻKICH OBRAŻEŃ CIAŁA.


Pierwszej pomocy udzielała w godzinach nocnych ( tj o godz. 23,30) Lecznica Weterynaryjna przy ul. Batorego 11 w Chorzowie tel. 32/247 12 08 . Lekarz dyżurny wezwany do lecznicy pan Jakub Ćwiok przez wiele godzin ratował życie Oskara. Psa trzeba było uśpić farmakologicznie w celu przeprowadzenia operacji chirurgicznej. Lekarz założył 20 szwów chirurgicznych po uprzednim czyszczeniu głębokich i rozległych ran szarpanych.


Oświadczam, że posiadam informację świadczące o tym ? że właściciel atakującego psa celowo i świadomie wychowywał go do agresji. Między innymi szczuł nim inne psy. Wskutek sytuacji ataku na Oskara sprawca nieposłuszny właścicielowi rzucił się również na Niego.

Pogryzł właściciela do którego zostało wezwane Pogotowie Ratunkowe.


O całym zdarzeniu została również powiadomiona Straż Miejska.


Jestem osobą poszkodowaną , której odmawia się udzielenia informacji dotyczącej postępowania Straży Miejskiej obowiązanej z urzędu wszcząć postępowanie karne.

Nie otrzymuję odpowiedzi na pytania : czy Straż Miejska zawiadomiła Policjanta Dzielnicowego, czy sprawa została zgłoszona w Prokuraturze?

Nie wiem ? czy agresywny pies został odizolowany i poddany obserwacji ?

Nie wiem również - czy o pogryzieniu został zawiadomiony ?San-Epid??


Zgodnie z warunkami ?Umowy Adopcyjnej Psa? zobowiązana do powiadomienia byłego opiekuna zgłaszam Fundacji zaistniałą sytuację.


Nadmieniam ,że nadal trwa intensywne leczenie psa . Stan zdrowia Oskara pomimo starań weterynarzy ulega pogorszeniu.