Historia Fundacji

FOZ?Ulga w Cierpieniu? Fundacja Opieki nad Zwierzętami Skrzywdzonymi przez Ludzi została zarejestrowana 21.10.2009 r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydz. Gospodarczy KRS - pod numerem KRS 0000339993

Założycielami ? fundatorami jest rodzina M a z u r ( patrz STATUT)

Powołanie fundacji do życia jest odpowiedzią na konieczność zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa zwierząt okrutnie potraktowanych przez ludzi.
Zwierzęta same upomniały się o pomoc podchodząc w miejsce siedziby fundacji.
Od 1995 roku skala tego ponurego zjawiska nabierała skandalicznych rozmiarów.
Już indywidualna pomoc świadczona przez jedną rodzinę stała się niewystarczająca.
Doświadczenie uzyskane dzięki pracy społecznej w jednej z organizacji pozarządowych walczącej ze zjawiskami znęcania się nad zwierzętami ? ugruntowało przekonanie o celowości powołania kolejnej organizacji chroniącej prawa zwierząt, głównie z terenu Tarnowskich Gór i okolic. Obszar działania fundacji obejmuje całą Polskę.
Fundacja udziela pomocy w ramach swoich realnych możliwości.
Nie mając wystarczającego wparcia finansowego w postaci darowizn, fundacja podjęła działalność gospodarczą, z której zysk jest przeznaczony na jej cele statutowe.